• +381641329336
  • office@cegrad.org
  • Radenka Rankovića 13, Obrenovac
Vesti
Priručnik „Informacija kao zajednica“

Priručnik „Informacija kao zajednica“

Koncipirajući priručnik koji je pred vama, razmišljala sam na koje sve to načine u savremenom kontekstu ideja informacija kao zajednica može da se tumači? I tu odmah, možda kao i u svakom kvalitetnom pitanju, dolazimo do paradoksa – konotiranje ove ideje možda i ne bi bilo moguće pre ovog našeg vremena a istovremeno možda su baš politički, ekonomski i kulturološki faktori ovog trenutka ponovo učinili ovu ideju relevantnom, iako je ona, u drugačijim oblicima, oduvek prisutna.
No, otisnimo se odmah par koraka dalje. Omladinski rad i informativni omladinski rad danas globalno, ali pre svega u evropskom kontekstu, svoju najzastupljeniju praksu imaju u okviru sveprisutnih pitanja medijske pismenosti, cyber sigurnosti kao i društvenih mreža kao važnih faktora mentalnog zdravlja mladih. Ovaj priručnik će se dotaći ovih tema, no, ono čime se mi bavimo u svojoj praksi, koja informiše priručnik, su politička, kulturološka pa, neminovno, i ideološka pitanja informisanja mladih danas. Neka od operativnih pitanja kojima se naš, decidno neintervencionistički, informativni omladinski rad vodi su – ko su to vlasnici informacija i informisanja mladih, koje informisanje odražava etičke i pre svega participativne principe omladinskog rada, i, ali ne i najmanje važno – kako to informacija održivo kruži među različitim akterima informisanja u lokalnim interesnim zajednicama koje definišu život mladih?
Nakon putovanja kroz navedena pitanja, usudili smo se da praktičare i praktičarke omladinskog rada, i druge relevantne aktere omladinskog razvoja, pozovemo u našu ideju vodilju – kako informisanje mladih izgleda ukoliko informativni omladinski rad pre svega situiramo u kontekst priče, i ne samo one sada i ovde, već priče kao okupljajućeg principa i zajednice same po sebi?
Na ovo pitanje još uvek nemamo odgovor ali smatramo da je vredno posvećene, inovativne omladinske prakse. Ukoliko informativni omladinski rad zamislimo kao korpus mogućih priča i, posledično, naš doprinos političkom, ekonomskom i kulturološkom imaginarijumu prostora u kojima sa mladima radimo i stvaramo, kako ćemo to informisanje zamisliti i realizovati? Ovo pitanje možda zvuči preuranjeno, s obzirom na savremeno stanje stvari u kome su društvene mreže, nažalost, i dalje krucijalni kriterijum participativnosti i fer informisanja mladih. Vrlo moguće da je preuranjeno. Ali, smatramo da je neophodno da se postavi danas i ovde a evo i zašto – informacija kao zajednica je informacija od, sa i ka pričama koje reflektuju mnoge a ne odabrane. Uverenje u osnovi ove ideje je da je različitost nešto što iznova diskurzivno, ideološki i praktično svakodnevno gubimo. Tu poraz nije samo priča i iskustva koje smo već nebrojeno puta čuli, u kojoj često manje vidljiva iskustva života služe egotizaciji i dodatno dele ljude na one koji imaju manje i više prava na ljudskost.
Informacija kao zajednica je, dakle, ideja koja zamišlja veću maštovitost svih uključenih u informisanje mladih. To je, već, vredno rizika.
Andreja Koršič
omladinska radnica i transmedijalni strateg

priučnik „Informacija kao zajednica“ možete preuzeti OVDE.

Priručnik „Informacija kao zajednica“ je izrađen u okviru istoimenog projketa koji je finansiralo Ministratsvo turizma i omladine.
Autor: Andreja Koršič , omladinska radnica i transmedijalni strateg
Duško Krstić , urednik omladinsko informativnog portala youth.rs i
Admir Veljović , omladinski radnik i dizajner

Оставите одговор