• +381641329336
  • office@cegrad.org
  • Radenka Rankovića 13, Obrenovac
Vesti
Kamp za pisanje projekata: Svoju ideju danas pretoči u projekat, a sutra u delo!

Kamp za pisanje projekata: Svoju ideju danas pretoči u projekat, a sutra u delo!

Datum: od 21.10.2023. do 22.10.2023.
Šifra kampa: VSS26
Broj volontera: 15
Uzrast volontera: 18+

Organizatori kampa: Odbor omladinskog fonda iz Obrenovca uz podršku Kancelarije za mlade Obrenovac i Centra za građansko delovanje.
Odbor omladinskog fonda je grupa mladih iz Obrenovca. Odbor se bira svake godine i deo je programa Omladinski fond Kancelarije za mlade Obrenovac. Odbor je zadužen za promociju, realizaciju i praćenje ideja koje su podržane svake godine kroz program podrške idejama i inicijtivama mladih iz Obrenovca. Pored toga članovi odbora su i komisija za odabir projekata.

Opis posla:
Tokom trajanja kampa, volonteri će obavljati sledeće poslove:

I Dan – okupljanje, promocija konkursa Omladinskog fonda iz Obrenovca, koji je u toku i otvoren je do 1. novembra. Orjentacija učesnika oko uslova konkursa i obuka za pisanje projekata pod nazivom “Svoju ideju danas pretoči u projekat, a sutra u delo! “
II Dan – okupljanje, rad sa učesnicima na njihovima idejama konkeretno, i podrška da svaki učesnik ili grupa učesnika konkretno svoju ideju pretvori u predlog projekta i konkuriše na otvoreni konkurs Omladinskog fonda Obrenovac.

Smeštaj i ishrana:
Volonteri neće spavati na samom kampu zato što je kamp predviđen za lokalne volontere. Obezbeđena je hrana, kao i osveženje za sve učesnike.

Opis lokacije: Kamp se realizuje u Arboretumu u Obrenovcu, u letnjoj učionici i u Prirodnjačkom domu.

Jezik: Srpski jezik

Posebne napomene: Ovaj kamp je predviđen za lokalne volontere i ne plaća se participacija.

PRIJAVI SE

Оставите одговор