• +381641329336
  • office@cegrad.org
  • Radenka Rankovića 13, Obrenovac

Programi

Centar za građansko delovanje je organizacija koja 0d 2004. godine radi na stvaranju prilika, pružanju podrške i podsticaja, pre svega mladim ljudima da maksimiziraju svoje potencijale i na vreme preuzmu sopstvenu odgovornost.

CeGraD svoje aktivnosti sprovodi kroz sledeće programe:

  • program podrške inicijativama, idejama i akcijama građana
  • volonterski program
  • program informisanja i savetovanja
  • program neformalnog obrazovanja