• +381641329336
  • office@cegrad.org
  • Radenka Rankovića 13, Obrenovac
Vesti
Analza stanja lokalnih Saveta za mlade u Republici Srbiji

Analza stanja lokalnih Saveta za mlade u Republici Srbiji

Centar za građansko delovanje je, tokom marta i aprila 2024. godine, sproveo analizu
trenutnog stanja i funkcionalnosti lokalnih Saveta za mlade u Republici Srbiji, fokusirajući
se na jačanje građanskog angažovanja. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi aktuelno
stanje lokalnih Saveta za mlade u Srbiji, identifikovati njihove snage, slabosti, sastav
članova, prilike i pretnje unutar postojećeg sistema. Analiza je obuhvatila desk istraživanje
i direktni kontakt sa jedinicima lokalne samouprave koje imaju formiran Savet za mlade
radi prikupljanja informacija.


Prvi korak uključio je analizu postojećih Saveta i identifikaciju ključnih izazova. Nakon toga,
proučavani su Zakon o mladima, nacrt novog Zakona o mladima, Strategija za mlade i
Akcioni plan kako bi se identifikovali prostori za unapređenje u zakonodavnom okviru.
Druga faza obuhvatila je konsultacije sa relevantnim akterima radi prikupljanja različitih
perspektiva. Paralelno s konsultacijama, vršeno je prikupljanje sekundarnih podataka,
uključujući analizu zakonodavnih okvira u susednim zemljama i primere dobre prakse s
lokala iz Srbije.


Krajnji cilj ovog istraživanja bio je formulisanje konkretnih predloga i rešenja koji se odnose
na standarde inkluzivnosti i funkcionalnosti lokalnih Saveta za mlade, kao i na standarde
aktivnog učešća mladih u procesu razvoja, sprovođenja i praćenja politika za mlade na
svim nivoima. Plan je doprineti institucionalnom učešću mladih u donošenju odluka,
posebno u jačanju građanskog angažovanja i demokratskih procesa. #snagaaktivizma.

Analza stanja loklanih Saveta za mlade u Republici Srbiji.pdf

Оставите одговор