• +381641329336
  • office@cegrad.org
  • Radenka Rankovića 13, Obrenovac

O nama

IDEJA je nastala u Obrenovcu još 2002. godine. Posle učešća u studentskim, antirežimskim demonstracijama sa Otporom, prerastannjem Otpora u političku partiju i njegovim gašenjem, veliki broj nas osetio se razočaranim, prevarenim, napuštenim, bez nade u bolju buducnost. Ali, ne i bez novih ideja. Nije bilo mnogo mesta za očaj i melanholiju. Neki su potražili spas u političkim partijama demokratske orijentacije, očekujući da će tu pronaći mesto za svoju ideju, za svoje lično ostvarenje, dok je većina ostala ipak van politike. I jedni i drugi, zajedno, ideju CeGraD-a, pretvorili su u inicijativu za osnivanjem udruženja gradjana koje bi okupilo baš one nezadovoljne, željne borbe za stvaranje gradjanskog društva.

15. marta 2004. godine održana je Osnivačka skupština – Deset učesnika. Potpisan je akt o osnivanju. Nastao je Centar za gradjansko delovanje. Rešenjem broj 6498 od 6. aprila 2004. godine Centar za gradjansko delovanje je i zvanično upisan u Registar udruženja, društvenih organizacija i političkih organizacija, koji se vodi kod Saveznog ministarstva za ljudska i manjinska prava. Jedna ideja postala je stvarnost. Tako je iskristalisan i prvi konkretni cilj CeGraD-a – nastojanje da se ojača gradjansko društvo i ostvari što bolja saradnja izmedju gradjanskog društva, političkih partija i institucija, široko prihvaćena saradnja kao valjano uravnotežena jednačina, kako bi se stvorio transparentniji sistem vlasti sa što većim učešćem gradjana. Naša želja je da kroz različite projekte, vezane za različite društvene oblasti, ostvarimo naše ciljeve.