• +381641329336
  • office@cegrad.org
  • Radenka Rankovića 13, Obrenovac
Vesti
Kultura za sve mlade

Kultura za sve mlade

U okviru projekta „Kultura za sve mlade“, Centar za građansko delovanje i Fondacija za mlade Obrenovca sproveli su tokom decembra tri fokus grupe sa predstavnicima mladih, organizacija civilnog društva, institucija i GO Obrenovac, kako bi ispitali njihove stavove o lokalnim kulturnim politikama za mlade.

Rezultati fokus grupa će biti predstavljeni u publikaciji koja je u pripremi, a neki od zaključaka ovih razgovora su:

• većina kulturnih sadržaja za mlade se realizuje u gradu, dok su sela zapostavljena, usled čega mladi iz ruralih delova imaju manje prilika da posete događaje ili učestvuju u različitim aktivnostima;

• mlade ljude je teško zainteresovati za kulturne sadržaje, zbog čega je potrebna adekvatna promocija istih i saradnja različitih aktera;

• mladi retko učestvuju u planiranju kulturnih sadržaja koji će se realizovati u Obrenovcu;

• kvalitet dostupnih kulturnih sadržaja u Obrenovcu varira, pri čemu komercijalni imaju primat.

Оставите одговор