• +381641329336
 • office@cegrad.org
 • Radenka Rankovića 13, Obrenovac
Vesti
Konkurs #ŠtaNamTeško nacionalnog programa volontiranja mladih Mladi su zakon 2022

Konkurs #ŠtaNamTeško nacionalnog programa volontiranja mladih Mladi su zakon 2022

O programu

U prethodne tri godine je podržano 431 ŠtaNamTeško omladinskih volonterskih projekata u koje se uključilo više od 7000 volontera i volonterki iz cele Srbije.

Ove godine i ti možeš kroz program „Mladi su zakon“ da se sa svojim drugarima organizuješ i da uradiš nešto korisno u svom mestu – konkurs za finansiranje i podršku ideja mladih (od 15 do 30) godina pod nazivom “Šta nam teško” je sada otvoren.

Kroz ovaj konkurs će se do kraja 2022. godine podržati 135 omladinskih volonterskih ŠNT projekata širom Srbije u iznosu do 42.000 dinara po projektu, a ukupno sa čak 5.670.000,00 dinara!

Principi kojima se vodimo u podršci #ŠtaNamTeško omladinskih volonterskih akcija su:

 • Podrška ličnom i društvenom osnaživanju mladih
 • Poštovanje ljudskih i manjinskih prava, ravnopravnost i zabrana diskriminacije
 • Jednake šanse za sve
 • Značaj mladih i njihove društvene uloge
 • Aktivno učešće mladih i saradnja
 • Društvena odgovornost i solidarnost

Ko može da se prijavi?

Želimo da podržimo SVE mlade, koji žele da urade nešto korisno u svom mestu, za ljude iz svoje zajednice ili životnu sredinu. Ne morate da budete odlični đaci ili studenti, da imate prethodno iskustvo, da ste do sada već volontirali ili bili aktivni na bilo kakav način.

Ovo je prilika i za one aktivne i pune inicijative, ali i za one stidljive, povučene, kojima treba podrška, kojima je ovo prvi put da nešto organizuju.

Za učešće u programu mogu se prijavititi:

Neformalne grupe

Najmanje 5 osoba od 15 do 30 godina koje su državljani i borave na teritoriji Republike Srbije, među kojima se jedan/jedna izdvaja kao zvaničan koordinator/predstavnik grupe, tj. koordinatorka/predstavnica grupe (mora biti punoletan/na) i koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju projekta koji predlažu.

Udruženja mladih

Čiji Upravni odbor ima minimum 2/3 mladih od 15 do 30 godina.

Koje aktivnosti podržavamo?

Teme vaših #ŠtaNamTeško volonterskih projekata mogu biti zaista raznolike: ekološke, edukativne, socijalne, tj. usmerene posebno ugroženim grupama ljudi, zatim renoviranje, kampanje, kulturni programi

Bitno je da vaš projekat ima smisla: bude realno ostvarljiv, rešava neki konkretan problem ili potrebu zajednice, tj. poboljšava život u vašem mestu, neprofitnog je karaktera, tj. ne koristi se za ličnu dobit.

Evo nekih ideja šta biste sve mogli da radite/promenite u svom okruženju, tj. lokalnoj zajednici:

Organizujte aktivnosti uređenja i renoviranja javnih prostora u mestu u kom živite

Ove aktivnosti odnose se na prostore koji su javni i dostupni svima u mestu u kom živite i koji su od javnog interesa kao što su parkovi, izletišta, sportski tereni, amfiteatri na otvorenom i drugo. Možete da organizujete akcije čišćenja, krečenja i farbanja, postavljanja mobilijara (klupe, stolovi…) sadnju drveća i drugo.

Organizujete akcije u cilju zaštite životne sredine 

Možete organizovati različite promotivne akcije čišćenja i uklanjanja otpada, postavljanja kanti za otpatke, postavljanje informativnih tabli sa porukama i uputstvima o potrebi očuvanja životne sredine; akcije i radionice reciklaže otpada…

Promovišite međugeneracijsku saradnju

Organizujte aktivnosti koje uključuju razmenu znanja i saradnju među generacijama: organizujte aktivnosti za decu osnovnoškolskog i predškolskog uzrasta ili za starije sugrađane (Na primer, možete raditi razne radionice sa pretškolcima, ali i angažovati roditelje da prenose svoja znanja vašim vršnjacima, kao i da vi naučite bake i deke kako da koriste kompjuter).

Sprovedite različite promotivne kampanje 

Možete organizovati kampanje sa različitim društveno aktuelnim temama kao što su: klimatske promene, zagađenje prirodnih resursa (voda, vazduh, zemljište); promovišete zdrave i bezbedne stilove života, na primer: aktivnosti u prirodi, kampanje protiv upotrebe alkohola, duvana i psihoaktivnih supstanci, kampanje o reproduktivnom zdravlju, o bezbednosti na internetu, u saobraćaju, o prevenciji vršnjačkog nasilja i slično.

Organizujete aktivnosti edukacije i razmene znanja i veština

Pomoć u školi, učenje stranih jezika, lični razvoj (prezentovanje i javni nastup, liderstvo, asertivna komunikacija); Digitalne veštine (zanimljive i korisne aplikacije i alati za pravljenje prezentacija, obrađivanje i editovanje videa; programiranje, kako pretraživati Internet);

Principi kojima treba da se rukovodite kada osmišljavate svoj projekat su:

 • Vaše aktivnosti su društveno korisne, potrebne vašoj zajednici i otvorene za sve;
 • Projekat promoviše razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve;
 • Promovišete solidarnost i humanost (prema svima a naročito prema socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, deci i starim licima i drugim grupama).

Kalendar aktivnosti

Početak konkursa: 10. jun 2022.

Presek trećeg kruga: 21. jul 2022. u 23:59h

Rezultati prvog kruga i lista podržanih projekata će biti objavljeni nedelju dana po završetku prvog kruga konkursa nakon čega sledi 

Online obuka: u perodu od 13. do 20. jula u kojoj je obavezno da učestvuje najmanje jedan predstavnik ili predstavnica vašeg tima.

Nakon obuke možete krenuti sa realizacijom vaših projekata.

Poziv za prijavu projekata je otvoren u periodu od 10. juna do oktobra, odnosno do utroška sredstava, a procena i odabir projekata će se nakon prvog kruga vršiti na dve do tri nedelje. Tačni datumi preseka narednih krugova će blagovremeno biti objavljeni. 

Sve aktivnosti se moraju završiti zaključno sa 15. novembrom tekuće godine.

Kako da se prijavite?

Korak 1: Formirajte vaš tim i osmislite vašu #ŠtaNamTeško ideju

Korak 2: Ukoliko mislite da vam treba pomoć, javite se mentoru ili mentorki zaduženim za vaš okrug da vam pomogne da predstavite vašu ideju na najbolji način; ovaj korak nije obavezan ali vam može značiti; kontakt mentora, tj. mentorki možete naći na LINKU

Korak 3: Preuzmite obrasce za prijavljivanje, popunite ih i pošaljite vašu prijavu popunjavanjem sledećeg ONLAJN FORMULARA

Ovde možeš preuzeti obrasce za prijavljivanje na konkurs:

Aneks-I-Obrazac-predloga-StaNamTesko
Aneks-II-Obrazac-budzeta-StaNamTesko
Aneks-III-Izjava-udruzenje-mladih-StaNamTesko

Priključi se

Imaš između 15-30 godina i žulja te neki problem u tvom mestu? Sa par drugara imaš ideju kako da ga rešiš? Prijavi se i pre

Оставите одговор