Školski projektni timovi / poziv za učenike i nastavnike srednjih škola

 CeGraD i Kancelarija za mlade GO Obrenovac uz podršku Gradskog sekretarijata za obrazovanje organizuje program Školski projektni timovi - namenjen učenicima i nastavnicima srednjih škola sa teritorije opštine Obrenovac.
Cilj programa je da se učenici upoznaju sa idejom aktivizma kroz projekte, sa mehanizmom njihovog stvaranja, vođenja i realizacije, kao i sa osnovama timskog rada, te da se podstaknu na kreativno i proaktivno razmišljanje u odnosu na probleme njihove generacije i lokalne zajednice. Program podrazumeva učešće 7 učenika i 1 nastavnika iz Tehničke škole, Poljoprivredno - hemijske i Gimnazije u Obrenovcu, ukupno 24 učesnika.

Konkurs za izbor učesnika otvoren je do 5. maja. Prijavu slati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili doći lično u KZM svakog radnog dana od 8 do 16 h. Info na telefon 011 872 4025.

Prijava treba da sadži:
- ime i prezime
- škola / razred ( razred samo za učenike )
- kontakt
- motivacija i spremnost za učestvovanje u programu

Program podrazumeva 4 vikenda / 4 modula , posle kojih učenici zajedno sa nastavnikom sprovode lokalne akcije.

PRVI MODUL: DRUŠTVO

I radionica: Koncept civilnog društva i institucije demokratije (kako je organizovano građansko društvo, koje je mesto građanina u njemu, prava i odgovornosti građana)

II radionica: Ljudska prava i pravo na građansku inicijativu (koja su sve ljudska prava, kako se ostvaruju, šta predstavlja građanska inicijativa), položaj i problemi mladih

DRUGI MODUL: DRUGI

III radionica: Psihologija demokratske nasuprot autoritarnoj ličnosti (šta je u svakom od nas lično demokratsko, a šta autoritarno, kako to prepoznati i kako se sa tim nositi)

IV radionica: Nenasilno rešavanje konflikata (kako rešavati konflikte sa drugima tako da to bude prihvatljivo za sve uključene strane)

TREĆI MODUL: MEDIJI

V radionica: Medijska pismenost kao zaštita od manipulacije, tehnike manipulacije i kako je prepoznati (kako inteligentno gledati, slušati, čitati, gde su sve opasnosti)

VI radionica: Socijalni marketing i komuniciranje s javnošću ili kako koristiti medije za promociju sopstvenih ideja, kako učiniti svoje poruke jasnim

ČETVRTI MODUL: NVO - AKCIJA

VII radionica: Šta je kancelarija za mlade, šta su NVO, odnosno ideja udruživanja građana, kako organizovati akciju u svom gradu, pisanje predloga projekata, organizovanje lokalne akcije po grupama