NAPOR i KOMS protiv povećanja poreza

 Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada – NAPOR sa 77 organizacija civilnog društva koje sprovode omladinski rad i inicijativa Krovne Organizacije Mladih Srbije – KOMS, smatraju da je sa novousvojenim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, uveliko ugrožen položaj mladih, te omladinskih radnika/ca koji su honorarno angažovani na sprovođenju programa za mlade.

 

Uredbom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila krajem aprila, dovodi do povećanja poreza i doprinosa sa 33,6 na 50,6 odsto neto honorara za zaposlene i sa 48,3 na 76,8 odsto za nezaposlene. Pomenute izmene su u direktnoj koliziji sa usvojenom Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije koja treba da podržava i podstiče zapošljavanje mladih kao i njihovo aktivno uključenje u društvo. Honorarni angažmani mladih u vreme njihovog srednješkolskog i visokoškolskog obrazovanja su od izuzetnog značaja jer pospešuje osamostaljivanje i sticanje praktičnog iskustva, a samim tim i funkcionalne pismenosti mladih. Ujedno, omladinski/e radnici/e koji/e su u većini slučajeva honorarno angažovani na ugovor o autorskom delu, čime se sa povećanjem poreza umanjuje broj već deficitnih programa za mlade, jer se predviđena sredstva za aktivnosti moraju izdvajati za porez. Na osnovu gore navedenog, ističemo da se položaj mladih kao jedne od najranjivije kategorije stanovništva sa novousvojenom izmenom Zakona još više ugrožava, što je nedopustivo.

Ovom prilikom NAPOR i KOMS javno podržavaju nameru Ministarstva omladine i sporta o pronalaženju adekvatnog rešenja, te zahtevaju od Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije da preispitaju izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, te da se poreske stope od autorskih honorara vrate na prethodni nivo.

 

 

 


Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada- NAPOR

Inicijativa Krovne Organizacije Mladih Srbije – KOMS