Pismo Premijeru Cvetkoviću da Vlada Srbije vrati Zakon o udruženjima u skupštinsku proceduru

 Poštovani gospodine Cvetkoviću,
Uz puno razumevanje za Vaše napore da u uslovima globalne ekonomske krize uspostavite normalno funkcionisanje države, obraćam Vam se sa molbom da u skladu sa Vašim autoritetom, uticajem i ovlašćenjima u što kraćem roku Vlada ponovo dostavi Narodnoj skupštini Srbije na usvajanje Zakon o udruženjima građana. Podsećam Vas da je ovaj zakon već bio uvršten u skupštinsku proceduru kao 14. tačka dnevnog reda na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije koja je počela sa radom 5.11.2008.g., a da ga je Vlada na osnovu člana 143. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, povukla iz skupštinske procedure 17.12.2008.g., zajedno sa još četiri zakonska predloga. Od tada je proteklo punih pet meseci i nemamo nikave nagoveštaje o tome kakva je sudbina ovog zakona.

Predlog ovog Zakona je rezultat uspešnog zajedničkog rada Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i radne grupe organizacija civilnog društva (OCD). On reguliše pravo građana na slobodu udruživanja i dobio je pozitivne ocene eksperata Saveta Evrope, a najduže od svih predloga zakona, čeka raspravu u Skupštini.

Donošenje ovog zakona je jedna od obaveza Republike Srbije prema Savetu Evrope koju je trebalo da izvrši još 2004.godine, od kada se njegovo nedonošenje pominje u negativnom kontekstu u svakom izveštaju Saveta Evrope. Ujedno, donošenje ovog zakona je preduslov za formiranje odgovarajućih mehanizama saradnje države i civilnog društva koje ste Vi obećali u Vašem ekspozeu jula 2008. godine, u sklopu plana za dalje jačanje i izgradnju pravne države.  Ova saradnja posebno je važna za zajedničko prevazilaženje ekonomske krize.

Uzimajući u obzir sve navedene argumente molim Vas da Zakon o udruženjima građana što pre stavite na dnevni red sednice Vlade Republike Srbije i uputite Narodnoj Skupštini na usvajanje.

Srdačan pozdrav,Miljenko Dereta
Izvršni direktor Građanske inicijative
Ko-predsedavajući FENS

Dostavljeno:
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Ministarstvo omladine i sporta
Ministarstvo rada i socijalne politike
Ministarstvo finansija
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo kulture
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ministarstvo pravde
Ministarstvo prosvete
Ministarstvo vera
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
Ministarstvo za dijasporu
Kancelarija za pridruživanje Evropskoj Uniji
Narodna kancelarija Predsednika Republike
Zaštitnik građana
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Savet za regulatornu reformu