Usvojen ZAKON O UDRUŽENJIMA

 Višegodišnji napori predstavnika/ca udruženja građana doveli su do usvajanja savremenog Zakona koji će regulisati osnivanje udruženja i definisati pravila za njihovu registraciju i pre-registraciju u skladu sa međunarodnim preporukama i standardima. Time će se uspostaviti osnova za stabilan i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva u Srbiji. Udruženja će moći da rade i ako se ne registruju, a registracija će im biti potrebna ako žele da imaju pravni status.

Registar udruženja vodiće Agencija za privredne registre.

Udruženje je, po zakonu, dobrovoljna i nevladina neprofitna organizacija osnovana zbog ostvarivanja i unapređenja opšteg cilja i interesa koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Udruženje se osniva, organizuje i radi slobodno i samostalno, propisano je zakonom.

Ciljevi i delovanje udruženja ne mogu biti usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i teritorijalne celokupnosti Srbije, kršenje ljudskih ili manjinskih prava, izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti.

Naziv novoosnovanog udruženja ne može biti identičan nazivu drugih udruženja koja su upisana ili prijavljena za upis u registar.

Registracija udruženja može biti odbijena samo u zakonom i Ustavom predviđenim situacijama.

O eventualnoj zabrani nekih udruženja odlučivaće Ustavni sud Srbije.

Udruženja mogu da stiču imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine i dividendi.

Zakonom je uređen i status i delovanje stranih udruženja.