Vidi me! Upotrebi me! Koristi me!

CeGraD je tokom jeseni 2010. godine, kao deo obrenovačke mreže za praćenje budžeta, izdao publikaciju "Vidi me! Upotrebi me! Koristi me!"
Cilj publikacije je da informiše i poveća učešće građana u kreiranju lokalnog budžeta, tamo gde se građani pojavljuju kao neko ko ima, ne samo po svom građanstvu pravo da učestvuje, već i kao poreski obveznici od čijih sredstva i nastaje budžet.

Građani bi trebalo da budu uključeni u izradu budžeta i naravno da imaju pravo da kontrolišu kako će se novac trošiti, da nema nekih zloupotreba, da nema nekih prelivanja na mestima gde ne bi trebalo da se preliva. Prosto mislimo da je to deo aktivnog građanstva, da je to deo aktivnosti u kojoj ne mogu da učestvuju svi, ali bi trebalo da učestvuje dovoljan broj ljudi da bi obezbedili transparentnost.

Publikacija je deo aktivnosti u okviru CSGA program koji se izvodi na teritoriji cele Republike Srbije u okviru koalicije koja okuplja 7 organizacija civilnog društva (Autonomni ženski centar, Amity, Centar za samostalni život invalida Srbije, Romski informativni centar, Program za mlade Građanskih inicijativa , Grupa 484 i Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i mladih) i podrazumeva niz aktivnosti koje treba da dovedu do aktivnijeg učešća građana i građanki u procesima donošenja, ali i paćenja izvršenja budžeta, kako na nacionalom, tako i na lokalnom nivou, kao i povećanja odgovornosti Vlade u procesu kreiranja politika i donošenja budžeta koje se tiču ranjivih grupa građana/ki, odnosno povećanje odgovornosti u preuzimanju obaveza u primeni Strategije za smanjenje siromaštva.

CSGA program se realizuje u saradnji sa Institutom za održive zajednice, a finansijski je podržan od strane Norveške Vlade.

Inicijativa mladih za bolju vidljivost, iskorišćavanje i upotrebu sredstava u omladinske svrhe