1. Studentske stipendije
 2. Maskota izletničke šume Zabran
 3. Socio - terapijski klub za mlade - Social therapeutic club for youth people
 4. Vaše nije da čistite grad, vaše je samo da ga ne prljate
 5. NVO Mreža - mreža nevladinih organizacija Obrenovca
 6. Zeleni KONKURS I
 7. Međunarodni dan tolerancije 06
 8. Postani građanin
 9. Koalicija mladih Obrenovca
 10. Istraživanje potreba i položaja mladih u Obrenovcu
 11. Web portal mladih iz Obrenovca - http://www.mladiuobrenovcu.info/
 12. Info pano - sa grupom mladih sa Programa postani građanin
 13. Zeleni KONKURS II
 14. Svetski dan aktivizma mladih - Global Youth Service Day
 15. Web sajt Asocijacije medijatora Srbije - www.medijacija.org
 16. Pileći Ustanak
 17. Frizbi Open 07
 18. Ptice – naši drugari
 19. Obrenovac 24 h
 20. Drvo života - Međunarodni dan ljudskih prava 07
 21. Omladinska udarna internet brigada
 22. Pluća mog grada
 23. Web sajt JKP Obrenovac - www.jkpobrenovac.org.rs
 24. Konkurs - mladi u Obrenovcu
 25. Busanje - dnevna žurka / izlet
 26. Aktivizam protiv apatije
 27. Foto Safari
 28. Obrenovačka ploča
 29. Klub mladih Perestrojka
 30. Zeleni Konkurs III
 31. Web sajt izletničke šume Zabran - www.zabran.info
 32. YOUTH.RS - džepni zin za mlade
 33. Ekološki klub gluve i nagluve dece
 34. Facebook Open
 35. Evropska nedelja šuma
 36. Obrenovačka ploča vol.2
 37. Spajalica/ lokalno + globalno
 38. Trikovi za putovanja
 39. Međunarodni dan voda
 40. Obrenovac @facebook
 41. Školski projektni timovi
 42. Atačment - slobodno vreme sa smislom
 43. Divizija sa mreže
 44. Obrenovačko leto za mlade
 45. Mladi na agendi
 46. Leto za mlade
 47. Promocija higijene
 48. Kutak za decu