15. marta 2004. godine održana je Osnivačka skupština – Deset učesnika. Potpisan je akt o osnivanju. Nastao je Centar za gradjansko delovanje. Rešenjem broj 6498 od 6. aprila 2004. godine Centar za gradjansko delovanje je i zvanično upisan u Registar udruženja, društvenih organizacija i političkih organizacija, koji se vodi kod Saveznog ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Jedna ideja postala je stvarnost.  Tako je iskristalisan i prvi konkretni cilj CeGraD-a – nastojanje da se ojača gradjansko društvo i ostvari što bolja saradnja izmedju gradjanskog društva, političkih partija i institucija, široko prihvaćena saradnja kao valjano uravnotežena jednačina, kako bi se stvorio transparentniji sistem vlasti sa što većim učešćem gradjana.  Naša želja je da kroz različite projekte, vezane za različite društvene oblasti, ostvarimo naše ciljeve.

 

cegrad LOGOTIP