Nevladina organizacija ¨ Centar za gradjansko delovanje¨ osnovana je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje gradjana čija je misija naučno i stručno istraživanje, u pravcu podizanja svesti pojedinaca i društva u oblastima ekologije, ljudskih i gradjanskih prava, političke i društvene kulture, medjuljudskih odnosa, socijalnih problema, rešavanje tekućih problema iz navedenih oblasti, kao i pronalaženje rešenja kako bi se izbegla predstojeća ekološko-socijalna katastrofa. Promocija demokratije, razlicitosti, nenasilja.

Centar je, marta 2004. godine, osnovala grupa obrenovačkih Otporaša, nakon prerastanja Narodnog pokreta Otpor u političku partiju, a kako bi nastavili sa svojim aktivnostima i zadovoljili svoju potrebu da budu društveno korisni. Centar za gradjansko delovanje je zapravo naslednik Narodnog pokreta Otpor u Obrenovcu, njega čine aktivisti Otpora, on koristi kancelariju i tehničku opremu, koju je koristio Otpor i naravno nastavlja sa aktivnostima koje je Otpor imao.