Podsetnik o volonterizmu u kriznim situacijama - ZA VOLONTERIMA TRKA I KAD NIJE FRKA

Centar za građansko delovanje je, uz podršku Ministarstva omladine i sporta i u saradnji sa partnerima iz deset gradova iz Srbije, u drugoj polovini 2016. godine realizovao projekat „Aktivizam mladih za vreme poplave - praksa i preporuke“.

Po dva predstavnika iz deset opština iz Srbije koje su bile pogođene poplavom, kroz trodnevni trening u Obrenovcu, prošli su sve korake koje mladi mogu preuzeti, a koji su važni i potrebni kada dođe do neke elementarne nepogodne, sa fokusom na poplavu. Teme koje su obrađene su: kako organizovati i raditi sa volonterima, kako koordinirati sa lokalnom samoupravom, policijom, vojskom i sl., kako informisati javnost, šta je krizna komunikacija, koje su procedure, šta je plan evakuacije, terenski rad, zapisnici o šteti, kako komunicirati sa donatorima, kako mapirati i distribuirati humanitarnu pomoć i sl. Obuka je obuhvatila i deo o omladinskoj politici i volonterskim servisima.

Učesnici su na jednom mestu obuhvatili sve teme koje su važne za reagovanje u vanrednoj situaciji/poplavi sa aspekta participacije i delovanja mladih. Krajnji produkt projekta je zajedničko kreiranje podsetnika koji se kao vodič može koristiti za buduće aktivnosti u sličnim okolnostima.

Podsetnik o volonterizmu u kriznim situacijama - ZA VOLONTERIMA TRKA I KAD NIJE FRKA možete preuzeti ovde.

 

 
Projekat Aktivizam mladih za vreme poplave - praksa i preporuke, sprovodi udruženje Centar za građansko delovanje, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.